Logo Politechniki Opolskiej

KATEDRA TECHNOLOGII MASZYN
I AUTOMATYZACJI PRODUKCJI

Logo Politechniki Opolskiej

M. Bartoszuk

ZATRUDNIENIE

 • WSI w Opolu/Politechnika Opolska - 1996-do nadal,
 • Centrum Kształcenia Praktycznego w Opolu - 2003-2009,
 • NTP Cibis w Kędzierzynie-Koźlu - 2009 (3 miesiące – staż przemysłowy).

AWANS ZAWODOWY

 • mgr inż. - Mechanika - Technologia Maszyn (wydział Mechaniczny, Wyższa Szkoła Inżynierska w Opolu - 1996),
 • dr - Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska - 2003),
 • hab. - Budowa i eksploatacja maszyn (Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska - 2014).

PROFIL NAUKOWY

 • Modelowanie numeryczne procesu skrawania,
 • Rozpływ ciepła w strefie skrawania,
 • Współczynnik partycji ciepła na styku wióra i narzędzia,
 • Wpływ powłok ochronnych na cieplne charakterystyki procesu skrawania.

PUBLIKACJE

 • Monografie i książki - 2,
 • Skrypty - 0,
 • Publikacje z listy filadelfijskiej - 5,
 • Publikacje w czasopismach recenzowanych - 13,
 • Publikacje w materiałach konferencji międzynarodowych/krajowych - 12/11.
 • Wykaz ważniejszych publikacji

WAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE

 • Dwa wnioski składane o środki UE w ramach RPO WO 2007-2013 Wsparcie sektora B+R oraz innowacji na rzecz przedsiębiorstw,
 • Projekt badawczy habilitacyjny finansowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

WAŻNIEJSZE NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

 • Nagroda zespołowa I stopnia JM Rektora Politechniki Opolskiej - za wydanie książki pod tytułem: „Programowanie obrabiarek NC/CNC” oraz za cykl publikacji na temat modelowania procesu skrawania (2007),
 • Nagroda III stopnia JM Rektora Politechniki Opolskiej - za uzyskanie stopnia doktora habilitowanego (2014).
 • Nagroda Jubileuszowa - za 20 lat pracy zawodowej (2016).

ZAINTERESOWANIA

 • Elektronika,
 • Sterowniki i cyfrowe układy sterowania maszyn wytwórczych.


Copyright © 2013, Katedra Technoilogii Maszyn i Automatyzacji Produkcji Politechniki Opolskiej