WYKAZ WAŻNIEJSZYCH PUBLIKACJI Z OSTATNICH 10 LAT 1. NOWAKOWSKI Ł., BARTOSZUK M., SKRZYNIARZ M., BŁASIAK S., Vasileva, D: Influence of the Milling Conditions of Aluminium Alloy 2017A on the Surface Roughness, Materials 2022, Vol. 15: 3626. DOI:10.3390/ma15103626,
 2. HUREY I., GUREY V., BARTOSZUK M., HUREY T.: Formation of residual stresses during discontinuous friction treatment, Journal of Engineering Sciences 2021, Vol. 8, No 1, pp. C38-C44, DOI:10.21272/jes.2021.8(1).c5,
 3. BARTOSZUK M.: Approximately Model of the Maximum Temperature on the Chip Surface, Materials 2021, Vol. 14, No 10: 2592. 1-10, DOI:10.3390/ma14102592,
 4. BARTOSZUK M., BOUGOFFA MOHAMMED SEYF EDDINE: Numerical modelling of heat dissipation for the Pin-On-Disc type tribometer, International Journal for Engineering Modelling 2021, Vol. 34, No 1, pp. 19-30, DOI:10.31534/engmod.2021.1.ri.02v,
 5. NOWAKOWSKI Ł., SKRZYNIARZ M., BŁASIAK S., BARTOSZUK M.: Influence of the Cutting Strategy on the Temperature and Surface Flatness of the Workpiece in Face Milling, Materials 2020, Vol. 13(20): 4542, DOI:10.3390/ma13204542,
 6. BARTOSZUK M.: Thermovision measurements of the tool-chip upper side temperature in turning AISI 321 steel, Technical Sciences 2020, Vol. 1, No 23, pp. 69-80, DOI:10.31648/ts.5177,
 7. BARTOSZUK M.: Temperature and Heat Partition Testing in the Cutting Zone for Turning AISI 321 Steel, Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering 2020, Vol. 66, No 11, pp. 629-641, DOI:10.5545/sv-jme.2020.6840, DOI:10.5545/sv-jme.2020.6840,
 8. BARTOSZUK M., GUPTA M.K.: Assessment of Surface Roughness In MQL Assisted Turning Process of Titanium Alloy With Application of TOPSIS-AHP Method, XXIX CIRP Sponsored Conference on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, 11-15 March 2018, Karpacz,(brak materiałów konferencyjnych, artykuł wydrukowany w czasopiśmie Journal of Machine Engineering 2018, Vol 18, No2, pp. 97-105), DOI:10.5604/01.3001.0012.0936,
 9. NOSOL A., BARTOSZUK M.: Coro Turn Prime - strategia obróbki wstecznej, Obróbka metalu 2018, nr 4, s. 52-55,
 10. BARTOSZUK M., CHUDY R.: Analiza wpływu rodzaju obróbki wykończeniowej na organizację produkcji części klasy wałek, Gospodarka materiałowa i logistyka 2018, Nr 3, pp. 31-36,
 11. NOSOL A., BARTOSZUK M., WINIARSKI P.: Badania energochłonności procesu toczenia wstecznego COROTURN PRIME, Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej 2017, Nr 89(3), pp. 361-367, (artykuł wygłoszony w ramach konferencji XI Konferencja naukowa ”Szkoła Obróbki Skrawaniem” – Obróbka skrawaniem – Badania i rozwój, 12-14 września 2017, Rzeszów-Łańcut),
 12. NIESLONY P., GRZESIK W., BARTOSZUK M., HABRAT W.: Analysis of mechanical characteristics of face milling process of Ti6Al4V alloy using experimental and simulation data, XXVII CIRP Sponsored Conference on Supervising and Diagnostics of Machining Systems, 13-17 March 2016, Karpacz, (brak materiałów konferencyjnych, artykuł wydrukowany w czasopiśmie Journal of Machine Engineering 2016, Vol 16, No3, pp. 58-66),
 13. BARTOSZUK M.: Analiza odwrotna zagadnienia rozpływu ciepła na styku ostrza i materiału obrabianego, Mechanik 2015, Nr 8-9, pp. 719, (wydanie w wersji elektronicznej - przedruk artykułu z konferencji IX Szkoła Obróbki Skrawaniem),
 14. BARTOSZUK M., GRZESIK W.: Investigation of Initial Wear Period of Diffrently Coated Carbide Cutting Tools, The 4th International Conference on Advanced Manufacturing Engineering and Technologies NEWTECH 2015, 16-19 september, Wroclaw, Poland, 2015, (brak materiałów konferencyjnych, artykuł wydrukowany w czasopiśmie Journal of Machine Engineering 2015, Vol 15, No4, pp. 37-45),
 15. BARTOSZUK M., NOWAK A.: Monitorowanie temperatury skrawania, Pomiary Automatyka Kontrola 2014, Vol.60, Nr 1, pp. 16-19,
 16. BARTOSZUK M.: Modelowanie przepływu ciepła i rozkładu temperatury w strefie skrawania dla ostrzy węglikowych , Oficyna Wydawnicza Politechniki Opolskiej, Studia i monografie, Zeszyt nr 342, Opole, 2013,


Copyright © 2021, Katedra Technoilogii Maszyn i Materiałoznawstwa, Wydział Mechaniczny, Politechnika Opolska